Gói thiết kế logo chuyên nghiệp

– Mô tả gói dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp:

+ 02 lần gửi mẫu cho quý khách.

+ Danh thiếp – Business Card.

+ Phong bì – Envelope A6, A5, A4

+ Thời gian giao sản phẩm: 03  – 05 ngày làm việc

Tiêu đề thư A4 – Letter Head A4